I N I V O S . D . C .

Marketingu dixhital është një term për tregtimin e produkteteve dhe shërbimeve cak, të matshme dhe interaktive duke përdorur teknologjinë digjitale për të arritur dhe konvertuar “leads” në konsumatorë. Objektivi kryesorë është të promovojë markat, të ndërtoj preferenca dhe të rrit shitjet përmes teknikave të ndryshme digjitale. Është i mishëruar nga një selektim i gjerë i taktikave të marketringut të shërbimeve, produkteve dhe markave, të cilat si medium thelborë të promovimit kryesisht përdorin internetin.

Aktivitetet marketingut digjitaljanë optimizimi i makinës së kërkimit(SEO), marketingu i makinës së kërkimit(SEM), marketingu i përmbajtjes, marketingu influencues dhe e-tregtia, marketingu i mediave sociale, marketingu i e-mail, reklamimi me shfaqje, librat elektronikë, video lojrat dhe çdo form tjetër e mediave digjitale. 

Zhvillimet e fundit dhe strategjitë

Për shkak se marketingu digjitalështë i varur nga teknologjia që është duke evoluar dhe ndryshuar shpejt, të njëjtat karakteristika duhet të priten edhe në zhvillimet dhe strategjitë e marketingut digjital. 

  1. Segmentimi: më shumë fokusohet në segmentimin brenda marketingut digjital, në mënyrë që të targetoj tregjet specifike si ato biznes me biznes dhe biznes me konsumatorë.
  2. Marketingu Influencues: Disa njerëz kyç janë indetifikuar në mes të komuniteteve të caktuara, të njohur si influencues. Ky po bëhet një koncept i rëndësishëm në targetimin digjital. Është e mundëshme që influencuesit të arrihen përmas reklamave, si reklamat e facebook-ut, apo kampanjave google adwords ose përmes softuereve të sofistikuara si sCRM(social customer relationship management) SAP, C4C, microsoft dynamics, Sage CRM dhe Salesforce CRM.
  3. Reklamimi online në bazë të sjelljes: i referohet praktikës së mbledhjes së informatave  rreth aktivitetit online të përdoruesve gjatë një kohe të caktuar. Në këtë mënyrë mund të shfaqen reklama që janë të në interes të përdoruseve dhe preferencave të tyre.
  4. Mjedisi bashkëpunues: Një mjedis bashkëpunues mund të vihet në mes të organizatës, ofruesit të shërbimeve teknologjike dhe agjencioneve digjitalepër të optimizuar përpjekjet, ndarjen e resurseve dhe komunikime.t

Kanalet e marketingut digjital

Marketingu digjital bëhet përmes kanalve të shumta. Objektivi kryesorë është të gjinden kanale që rezultojnë në komunikim më të mirë të markës dhe në rikthim më të mirë të investimeve(ROI);

  1. Marketingu përmes lehtësuesve
  2. Reklamimi përmes shfaqjes
  3. Marketingu përmes email
  4. Marketingu kërkues
  5. Mediat sociale
  6. Rrjetëzimi social

Postet e Ngjashme

Leni një Koment

sqShqip
en_USEnglish sqShqip